توافق موقت به چه معناست؟

مهدی ذاکریان تحلیلگر مسائل بین‌الملل

 در مناسبات بین الملل توافق موقت هیچ معنا و مفهومی ندارد، طرح این موضوع نشان از تلاش ایالات متحده آمریکا برای محروم کردن ایران از مذاکراتی منطقی و در نتیجه حق مسلم هسته‌ای است. اساسا باید گفت، در گذشته قول و قراری رسمی بین ایران و 1+5 گذاشته شده است و در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات را بدون، چون و چرا انجام داد، طرف مقابل نه تنها خلف وعده کرد بلکه با خارج شدن از برجام از عمل به وعده‌های تعیین شده شانه خالی کرد. در شرایط فعلی نکته مهم برای شروع مذاکرات چیزی جز این نمی‌تواند باشد که آمریکایی‌ها باید جبران منافات کرده و قول و قرار‌های رسمی را به رسمیت بشناسند. البته ایران که در مقطعی برای تحریک آمریکا در انجام تعهد چند قدم عقب نشینی کرده بود هم باید به مفاد اصلی برجام برگردد؛ بنابراین هر نوع پیشنهاد جدید با عناوینی، چون توافق موقت یا متمم یا... به مثابه پوست خربزه‌ای می‌ماند که می‌خواهند زیر پای مذاکره کنندگان ایرانی قرار بدهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه