روایت کرباسچی از تدابیر هاشمی برای اصفهان

بیش از همه به عنوان چهره سیاسی شناخته شده است و البته غوغای برکناری او از دبیرکلی حزب کارگزاران او را سوژه رسانه‌ها در هفته جاری کرد اما به هر حال نمی‌توان استاندار اصفهان بودن را از رزومه غلامحسین کرباسچی خط زد. او از سال 61 تا 68 استاندار اصفهان بود و طبیعی است که اکنون درباره نگرانی مردم این استان صحبت کند. کرباسچی دیروز گفت: جنگ آینده دنیا، جنگ آب است. بحران آب هم تنها مختص ایران یا منطقه ما نیست و در نقاط دیگر دنیا هم بحران آب جدی است. وی اظهار داشت: «بخش عظیمی از منابع آبی برای کشاورزی مصرف می‌شود. در زمان ریاست‌جمهوری آقای هاشمی سدهای زیادی برای کنترل هرزآب‌ها و سیلاب‌ها ساخته شد. در مورد این که بعضی به ساخت این سدها انتقاد می‌کنند اما کسی هم نمی‌تواند منکر این باشد که امروزه نمی‌توان بدون سد و بند آب‌های سطحی را کنترل کرد. شاید در احداث برخی سدها هم اشتباهاتی صورت گرفته ‌باشد اما استثناست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه