کاسبی سنگین دولت با منع تردد شبانه!

پیام پورفلاح

درآمد دولت از جریمه های کرونایی ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه