آلودگی عامل تشدیدکننده «برونشیت»

بیماری انسدادمزمن ریه سومین علت مرگ‌ومیر در جهان است. در روزجهانی بیماری انسدادمزمن ریه (COPD) این بیماری مورد بحث قرار می‌گیرد. سیگار بزرگترین عامل خطر این بیماری است، اما آلودگی هم در فضای داخل و هم در فضای‌باز به‌عنوان فاکتور پرخطر ابتلا به بیماری انسداد مزمن ریه و تشدید آن شناخته شده است. یک متاآنالیز محققان نشان داده که افزایش ۲.۷ درصدی در بستری‌شدن بیماران مبتلا به  COPDبا افزایش روزانه ۱۰ میکروگرم بر متر مکعب در PM۱۰ مرتبط است. تغییر آب‌وهوا و دما هم می‌تواند باعث تشدید بیماران مبتلا به COPD شود. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه