دولت به مردم قول ندهد

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده ادوار مجلس

ایران مــردم فهمیده‌ای دارد و ایـــن مردم مشـکلات را می‌فهمند. به عبارت دیگر از حجم گرفتاری‌ها، مشکلات و عقب مانـــدگی‌های حاصل از تحریم، سوءمدیریت و... خبر دارند و عمق مشکل را مــی‌فهمند. لذا اصلا از مقامات و مدیران کشوری انتظار قول، فعل و وعده ندارند. مردم از مسئولان تـــلاش، سلامت و پاکدستی می‌خواهند. مردم می‌خواهند که دیگر نشنوند که فساد و اختلاس اتفاق افتاده است. اما مشخص نیست که چرا دولت آقای رئیسی اصرار دارد به مردم قول دهد. در حالی که به نظر می‌رسد اگر همیـــن تلاش، کوشش و دوندگی ادامه دار باشد می‌توان به حل مشکلات تا حـــــدی امیدوار بــــود. مردم خودشان هم شاهدند که چه تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. مردم می‌خواهند مقامات حقوق نجومی نگیرند و کم فروشی هم نکنند. با این حال مردم احساس می‌کنند که مجلس پشت مردم قرار ندارد و در حال حاضرتمامی مصوبات مجلس ضد مردمی است. مجلس باید نیازهای قانونی مردم را برطرف کند اما مردم را در چارچوب قانون غل و زنجیر می‌کند، دست و پای ملت را می‌بندند و وارد مسائلی می‌شود که اصلا از اولویت‌های زندگی مردم نیست. اکنون امید این ملت به شخص آقای رئیسی است. پس مردم تلاش،کوشش، دلسوزی و از خود گذشتگی از مسئولان می‌خواهند. اما اصرار بر قول و وعده کار بسیار اشتباهی است. از طرف دیگر سرعت اعضای کابینه دولت با رئیس دولت هماهنگ نیست. یعنی کابینه آقای رئیسی که بخش اعظم آن تحمیلی است و افراد متناسب با شایستگی‌های خود انتخاب نشدند یا بر اساس اشتباه انتخاب شدند سرعتشان متناسب با رئیس جمهور نیست. ادبیات گفت و گوی آنها نیز ادبیات آقای رئیسی و مردمی نیست. آقای رئیسی نیز قول ندهد و همین حدی که هست، تلاش می‌کـــــند و پاکدست است خوب است. متاسفانه یکی از مشکلات کشور قول دادن‌ها است. بالاخره با این نرخ تورم، حجم نقدینگی، این تحریم فلج کننده هوشمند، عدم صدور و فروش نفت، امکان ورود دلار به داخل کشور و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نمی‌توان به مردم قول بهتر شدن اوضاع را داد بلکه باید صرفا عمل کرد و پیش رفت تا قول‌ها در عمل خود را نشان دهد. دولت آقای رئیسی نیازی به قول دادن ندارد و مردم را شفاف در جریان امور قرار دهد. البته نباید از این مهم نیز گذشت که تا کنون عملکرد وزرا خوب نبوده و معرفی شدگان به مجلس چیزی در حد فاجعه بودند و همین امر باعث شده تا دولت قبل تا حد زیادی هم محبوب شود. بنابر این شیوه گفتمان و ادبیات این دولت با مردم باید فرق کند. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه