عمل قلب «غفوریان» موفقیت‌آمیز بود

مهــران غفــوریان روز دوشنبه سر صحنه تصویربرداری سریال نمــایش خانــگی «نیسان آبی» دچار حمله قلبی شـد و عمل قلب باز او با موفقیت انجام شده است. احسان ظلی‌پور تهیه‌کننده سریال «نیسان آبی» دربــاره وضعیــت مهران غفوریان که به بیمارستــان منتقل شد، بیان کرد: عمل قلب‌باز مهران غفوریان صبح سه‌شنبه ۲۷ مهرماه انجام شد و پزشکان چهار رگ را عوض کردند که خداراشکر عمل موفقیت‌آمیزی هم بود. 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه