انعام زوری در پمپ بنزین تعطیل شد!

محمد رضا میر شاه ولد

در خبرها آمده اگر در جایگاه‌های بنزین از شما انعام زوری خواستند با شماره تلفن ۰۹۶۲۷ تماس بگیرید 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه