عجب نماینده‌ای!

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال‌سیاسی

مرتضی آقا‌تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به پافشاری و انعطاف‌ناپذیری خود برای پیشبرد طرح موسوم به «صیانت از حق کاربران فضای مجازی» گفته است: «در یک روز 120 هزار پیج علیه ما راه انداختند، اگر 100 میلیارد پیج هم ساخته می‌شد ما کار خودمان را خواهیم کرد.» ظاهراً دبیرکل سابق جبهه پایداری انتظار دارد که مخاطب پس از شنیدن یا خواندن سخنانش بگوید: احسنت! عجب نماینده قاطع و سازش‌ناپذیری! مخاطب عاقل اما به او می‌گوید: فردی که این‌طور عیان، افکار‌عمومی را به هیچ می‌گیرد و به‌زعم خود، تره هم برای نظرات عموم جامعه خرد نمی‌کند، چه کارش به حضور در مجلسی که ادعای نمایندگی مردم را دارد؟ چنین آدمی می‌تواند با پشت پا زدن به دولت و سیاست و حکمرانی، علایق فردی خود را در گوشه‌ای از جامعه دنبال کند و به ریش افکار‌عمومی هم بخندد. اما در مقام یک مدعی زمامداری، او به چه حق و بنا به چه برهانی آشکارا نظرات مردمی را که مدعی نمایندگی آنهاست، این‌طور با افتخار نادیده می‌گیرد و تلویحاً تهدید به آتش کشیدن قیصریه‌ای برای دستمالی می‌کند؟ تصور برخی تحلیلگران بر این است که برخی تصمیمات پرهزینه از سر ناآگاهی نسبت به میزان حساسیت جامعه به آن موضوع اتخاذ می‌شود، اما جالب اینکه مرتضی آقا‌تهرانی ضمن اذعان به حساسیت بسیار شدید مردم به بحث اینترنت، باز هم قاطعانه بر اجرای نظر مغایر خود با افکار‌عمومی اصرار می‌ورزد!

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه