عکس نوشــت

         کابین خلبان 
مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس در کابین خلبانی به ایران برگشت. عبدی در بازگشت به ایران تجربه جالبی را به‌دست آورد. او در پرواز اختصاصی این تیم از دوشنبه به تهران با دعوت مسئولان پرواز به کابین خلبانی مواجه شد و عکسی هم از این پرواز و تجربه جالب گرفت.

 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه