فساد در کشور ما سیستمی نیست

رئیس قوه قـــضاییه در بیست و ششمین نشســت نخبگانی ویژه ماه‎های رمضان تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند این گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است، اما من می‌گویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست بلکه یک استثناء در یک اداره و سازمان است. سید ابراهیم رئیسی افزود: ممکن است افراد مختلفی در یک پرونده درگیر فساد شده باشند، اما فساد در کشور سیستمی نیست، ولی قطعاً مبارزه با فساد سیستماتیک است و سینماگران می‌توانند در فیلم‌های خود نشان دهند که آنچه در کشور وجود دارد، اراده نظام برای مقابله با فساد است. رئیس دستگاه قضا گفت: هاضمه انقلاب اسلامی و ذات نظام اسلامی ما فسادپذیری ندارد و این که یک گوشه‌ای در یک سازمان اداری فساد می‌شود که اگر به آن توجه نشود مانند هر آسیب اجتماعی بزرگ‌تر می‌شود، اما این مساله مربوط به مجموعه نظام نمی‌شود و حتماً با آن برخورد می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه