پارلمان کویت یک ماه تعطیل شد

امير کويت به دنبال تشديد تنش ميان نخست‌وزير و نمايندگان پارلمان اين کشور بر سر ترکيب کابينه جديد، با صدور حکمي جلسات پارلمان را يک ماه به تعويق انداخت. «نواف الاحمد» امير کويت شامگاه چهارشنبه با صدور حکمي برگزاري جلسات پارلمان اين کشور را به مدت يک ماه به تعويق انداخت. خبرگزاري رسمي کويت (کونا) اعلام کرد که طي فرمان امير کويت، نشست‌هاي پارلماني اين کشور بر اساس ماده 106 قانون اساسي از روز پنجشنبه 18 فوريه 2021 به مدت يک ماه به تعويق افتاد. روزنامه کويتي «القبس» گفت که ماده مذکور به امير کويت اجازه مي‌دهد حکمي را صادر کند که به موجب آن جلسات پارلمان براي مدتي که از يک ماه فراتر نرود، به تعويق افتد. اين فرمان امير کويت در حالي صادر مي‌شود که صباح الخالد نخست‌وزير اين کشور در اعلام ترکيب جديد دولت خود تاخير داشته است. اين روزنامه به نقل از منابعي که نام آنها را نبرده است، گفت: «به تعويق افتادن اعلام دولت کويت به اين دليل است که برخي نامزدها مايل به پذيرش مناصب وزارتي نيستند». به گفته اين منابع، اعتراض برخي اعضاي پارلمان کويت به ترکيب غير رسمي کابينه پيش روي کويت حتي قبل از اعلام آن منجر به اين شد که برخي از نامزدهاي تصدي کرسي‌هاي وزارتي از پذيرش منصب خودداري کنند. منابع مذکور گفتند: «‌اين نامزدها از يک طرف نمي‌خواهند با نمايندگان درگير شوند و از سوي ديگر مي‌دانند با تداوم اعتراضات پارلماني عمر دولت کوتاه خواهد بود.» در بيست‌و‌چهارم ژانويه امير کويت با صدور تصميمي صباح الخالد الحمد الصباح را مجددا به عنوان نخست وزير اين کشور منصوب کرد. پس از اينکه نمايندگاني از پارلمان کويت خواهان استيضاح نخست‌وزير پيرامون مسائلي از جمله ترکيب کابينه بودند، وزراي کابينه او استعفا دادند و پشت سرش خود نخست‌وزير هم استعفا داد. انتخاب مجدد صباح الخالد الصباح براي منصب نخست‌وزيري کويت پس از گذشت يک ماه و اندي از استعفاي دولت وي، اعتراض تعدادي از شخصيت‌هاي پارلماني و سياسي اين کشور را برانگيخته است. فارس العتيبي عضو پارلمان کويت نيز اخيرا خطاب به صباح الخالد از وي خواسته بود تا از منصب نخست‌وزيري کنار بکشد. او گفت که اين، پيام 38 نماينده پارلمان است و همه مي‌دانند که تو در تشکيل دولت مفاد قانون اساسي را نقض کردي و ما هيچ اصلاحاتي نديديم و از روز اول نيز تصميمي براي اصلاحات نداشتي.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه