روی خـــط

علائم کروناي جهش يافته انگليسي

عضو کميته علمي و مشورتي ستاد مقابله با کرونا با بيان اينکه ميزان بيماري در کشور رو به افزايش است، هشدار داد که اگر به همين منوال افزايش بيماري پيش رود بايد منتظر موج چهارم بيماري در کشور باشيم و به هر حال هر موجي از بيماري که ايجاد شود با مرگ و مير و تعداد زيادي بستري بيماران و بيماران بدحال همراه است. دکتر مينو محرز درباره وضعيت بيماري کوويد19 در کشور و احتمال بروز موج چهارم به عنوان يک پيک خطرناک، گفت: در حال حاضر بيماري در حال افزايش است و به صورت بدي دارد ميزان بيماري بالا مي‌رود. زيرا گردش ويروس جهش‌يافته‌اي که در انگليس جهش پيدا کرده، در حال افزايش است و اين ويروس هم سرعت انتقال بسيار بالايي دارد. وي افزود: البته بايد توجه کرد که وقتي تعداد بيماران افزايش يابد، تبعا تعداد بيماران بدحال و نوع شديد بيماري و کشندگي هم بيشتر مي‌شود. سرعت انتقال ويروس جهش يافته انگليسي بسيار بسيار بالاست و بر همين اساس مي‌تواند تعداد بيماران بدحال و ميزان مرگ‌و‌مير را با افزايش تعداد بيماران در افراد، افزايش دهد. محرز گفت: علائم اين ويروس جهش‌يافته انگليسي با ويروس قبلي تفاوتي ندارد. صرفا قدرت سرايتش بسيار بالاتر است.

شرايط ويژه در تعطيلات نوروز

وي با بيان اينکه در حال حاضر در آستانه تعطيلات نوروز هستيم و مردم از خانه‌ها بيرون آمده‌اند و رفت‌و‌آمد دارند و همين موضوع منجر به افزايش بيماري شده است، گفت: به محض اينکه مردم کرونا را فراموش مي‌کنند و پروتکل‌هاي بهداشتي را جدي نمي‌گيرند، کرونا افزايش پيدا مي‌کند. توصيه ما اين است که مانند گذشته عمل کنند. اين متخصص عفوني ادامه داد: خواهشم از مردم اين است که اصلا از حالا براي عيد برنامه ريزي نکنند؛ چراکه اصلا مشخص نيست که وضعيت بيماري به چه صورت پيش مي‌رود. تنها اقدامي که بايد انجام شود، رعايت پروتکل‌ها مانند حفظ فاصله‌گذاري فيزيکي، استفاده از ماسک و... است. محرز تاکيد کرد: اگر به همين منوال افزايش بيماري پيش رود بايد منتظر موج چهارم بيماري در کشور باشيم و به هر حال هر موجي از بيماري که ايجاد شود با مرگ و مير و تعداد زيادي بستري بيماران و بيماران بدحال همراه است. بايد سعي کنيم که موج جديدي از بيماري در کشور ايجاد نشود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه