| کد مطلب: ۱۱۰۷۶۰۴
لینک کوتاه کپی شد

رای شکایت پرسپولیس از استقلال صادر شد

کمیته استیناف آرای جدیدش را صادر کرد.

رای شکایت پرسپولیس از استقلال صادر شد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، آرای صادره به شرح زیر است:در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت باشگاه استقلال تهران در استفاده از بازیکن به نام بلانکو در و نیز علی سامره -سعید اکبری -محمد نوازی -صالح حردانی و ابوالفضل جلالی از تخلف توهین و نشر اکاذیب و تحریک به خشونت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.در خصوص استیناف موسسه فرهنگی ورزشی میهن آریو به طرفیت هوتن نگاری  نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 3 میلیارد و 430 میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد قراردادی و 130 میلیون و 854 هزار و 500 ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه مطابق ضمیمه دو مقررات نقل وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان اشخاص غیر از بازیکن تابع مقررات مذکور نیستند و ضمن اینکه انعقاد قرارداد با هوتن نگاری به عنوان انالیزور تیم متضمن ایفای تعهدات از سوی متعهد است و تجدیدنظرخواه دلیلی بر ایفای تعهدات ارائه نکرده است لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 17 آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان بیرجند نسبت به رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت 1- مرتضی کسرایی سرمربی به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت یکصد میلیون ریال جریمه 2- سجاد فاطمی سرپرست به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت پنجاه میلیون ریال 3- سید محمد عباسی تدارکات به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت پنجاه میلیون ریال به جهت بدرفتاری در قبال داور و تیم فوتبال تجدیدنظرخواه به پرداخت چهل میلیون ریال جریمه به جهت اخذ شش اخطار در بازی مقابل تیم مهر عظام زاهدان هرچند جرائم نقدی مذکور قابل تجدیدنظرخواهی نیستند ولیکن با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده 106 مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رأی صادره قطعی است.

 

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار