• آرمان ملی: فردا روزی است که مردم برای ۴ سال قانونگذاری کشور را در دست منتخبان خودشان قرار می‌دهند؛ منتخبانی که فردا با رای مردم انتخاب می‌شوند. انتخابات عرصه ساختن فردای کشور است.

  • حسن بهشتی‌پور در گفت وگو با«آرمان ملی»:

    آرمان ملی-احسان انصاری: در حالی که دو سال از آغاز جنگ اوکراین می گذرد اما این جنگ همچنان می توان کشورهای دیگر را درگیر کند و تبعات بیشتری به همراه داشته باشد.دو سال پیش در اسفند ماه بود که پوتین فرمان حمله به اوکراین را صادر کرد.

پربازدیدترین

آخرین اخبار