نتایج جستجو : عقلانیت

  • جوامعی که به‌واسطه فناوری و تکنولوژی با عقل و خرد جهانی اتصال پیدا می‌کنند در فرآیند زمان، صاحب نظر، عقیده و روش و منشی متفاوت از آموزه‌های پیشین می‌شوند. بنابراین اکثریت جامعه امروز ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. بر همین اساس خواست و مطالباتی پیدا کرده‌اند که بعضا با خواسته مدیران‌شان در تناسب نیست.

    امید فراغت
  • مقصود فراستخواه در بخش دوم گفت‌وگوی خود با آرمان ملی به اهمیت درک مطالبات نسل جدید که بخش مهمی از جامعه ایرانی هستند، اشاره می‌کند. او هویت‌های نادیده انگاشته شده نظیر هویت قومی یا هویت جنسیتی را عوامل مهمی در تکوین شخصیت نسل جدید برمی‌شمارد که حاکمیت باید آنها را به رسمیت بشناسد.

۱

پربازدیدترین

آخرین اخبار