نشان درجه یک هنری به «وحید اسداللهی» اعطا شدحضـور یک گـروه موسیقـی ایرانـی
 در فستیـوال ایتالیـایـی«تازه‌وارد»ها در شبکه ۳
پیش‌تولید 
«نون.خ ۴» آغاز شد
مدرسه تابستاني تئاتر مولوي فعال مي‌شوداستعداديابي از کودکان کار آغاز شد«اوکراین» شاید تا ۲ سال دیگر از نقشه جهانی حذف شود
ادامه تنش مرزی تاجیکستان و قرقیزستان
کوتــــاهاز امنيت و حاکميت ملي روسيه دفاع مي‌کنيم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه