دعوای ۱۵ میلیاردی استقلال و سازمان لیگ! 
ریخت‌وپاش میلیاردی در تور تفریحی «عزیزی‌خادم» و یاران
فردای مدیرعاملی‌ام در «پرسپولیس» استعفا کردمعکس نوشــتعملکرد 
پرسپولیس 
رضایت‌بخش نیست! خلأ مدیریت، باعث حذف سرخابی‌ها
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه