الان «تهاتر» رانت برای خريداران است و زيان برای ما   احتمال شکل‌گیری رانتی ‌جدید در بودجه ۱۴۰۱تعلل شرکت‌های دولتی به‌همراه جیب خالی بانک مرکزی بنگاه‌ها
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه