دربی ۹۶  در  جام‌حذفی علیرضا   فغانی:‌  با شناخت خوب از تیم‌ها دربی را قضاوت می‌کنمچربیدن زور فنی پرسپولیس به استقلال هر ۲ تیم با انگیزه فراوانی 
بازی می‌کنندحداقل یک جام برای استقلالاگر کرونا نبود، اتفاقات ناگواری در دربی رقم می‌خورد! پرسپولیس برنده است
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه