مکملي که زوال شناختي را کاهش مي‌دهد

 

نتايج تحقيقي نشان داد که مصرف روزانه مولتي‌ويتامين، زوال‌شناختي را تا 60 درصد کند خواهد کرد. شرکت‌کنندگاني که به مدت سه سال مولتي‌ويتامين مصرف کردند، مغزشان تقريبا دو سال جوان‌تر بود. مصرف مولتي‌ويتامين براي کساني‌که از بيماري‌هاي قلبي‌وعروقي رنج مي‌برند نيز مفيد بود. پروفسور «لورا دي بيکر»، محقق ارشد گفت: نياز فوري به مداخلات ايمن و مقرون به صرفه براي محافظت از شناخت افراد مسن وجود دارد. اين تحقيق بر روي بيش از 2000 نفر بالاي 65 انجام شده است. در اين مطالعه اثرات يک مولتي‌ويتامين در مقابل يک گروه کنترل همچنين عصاره کاکائو مورد آزمايش قرار گرفت. پروفسور بيکر اظهارکرد: اگرچه عصاره کاکائو بر روي شناخت تأثير نمي‌گذارد اما مکمل‌هاي روزانه مولتي‌‌ويتامين ‌مينرال منجر به بهبود شناختي معني‌دار آماري مي‌شوند. براي عملکرد سالم بدن و مغز به چندين ريزمغذي نياز داريم که ممکن است افراد مسن کمبود داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه