بر استرداد نوری و اسدی تاکید داریم

آرمان ملي: سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اجلاس سالانه حقوق بشر اسلامي اظهار داشت: موضوع حقوق بشر موضوعي بنيادين و زيرساختي است. اختلافات مبنايي در نگاه غرب و اسلام وجود دارد اما غربي‌ها با همان روحيه استکباري درصددند که مباني خود را به همه جهانيان ديکته کنند و استکبار جهاني در صدد آن است که شعارهاي خود را به همه مردم دنيا تحميل کند. اين رويکرد مبتني بر يکجانبه‌گرايي است و ربطي به مردم و حقوق بشر ندارد و آنها اعتقاد دارند که مردم جهان و اسلام اين مفاهيم تحميلي را بپذيرند. ما از سياسي کردن حقوق بشر پرهيز کرده و به آن اعتراض داريم. مسعود ستايشي با اشاره به وضعيت حميد نوري و اسدا... اسدي بيان کرد: آنچه که تاکيد داشتيم و داريم استرداد اين عزيزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهايي که آنها را نگه داشته‌اند است. وي افزود: آقاي اسدي از ماموران ديپلماتيک ايران و در وين بودند و براساس مقررات واجد مصونيت سياسي بودند و به‌طور غيرقانوني در آلمان بازداشت مي‌شود و در آلمان 121 روز بازداشت غيرقانوني بود. بر اساس حکم غيرقانوني دادگاه در سال 2018 به بلژيک منتقل مي‌شود و دادگاه بلژيکي آقاي اسدي را غيرقانوني به 20 سال حبس محکوم مي‌کند و بارها مورد اعتراض واقع شده است و به کشور مربوطه اعلام شده است. راجع به مصوبه‌اي که در مجلس تصويب شده و براي تبادل محکومان در نظر گرفتند، ما آن را به فال نيک مي‌گيريم و آقاي اسدي بايد مسترد شود و تقاضا داريم چون محکوميت آقاي اسدي بدون عرف بين‌المللي و غيرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ايشان را مي‌خواهيم و ان‌شاءا... اين مطالبه محقق شود. بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نيست. وي درباره حميد نوري بيان کرد: نسبت به آقاي نوري تلاش‌ها انجام مي‌شود و در عرصه بين‌المللي و دولت و در قوه قضائيه پيگيري مي‌شود ولي بدانيد اينها تحت کنترل گروه‌هاي تروريستي هستند و بايد به خودشان بيايند و حق را اعمال کنند که ادعاي حقوق بشر دارد. وي درباره اينکه خبرهايي منتشر شده مبني بر دستگيري و استرداد خاوري و آخرين وضعيت اين پرونده اذعان کرد: خبر مربوط به دستگيري و يا بازداشت و استرداد آقاي خاوري تکذيب مي‌شود و صحت ندارد. مکاتبات لازم با اينترپل شده و از آنجا که تبعه کانادا است، دولت کانادا همکاري لازم را براي استرداد ايشان ندارد. فرار آقاي خاوري در کشور در پي مطرح شدن پرونده‌هاست و در خواست جمهوري اسلامي ايران استرداد ايشان از کاناداست تا مواردي که در مورد او مطرح مي‌شود در دادگاه صالح در ايران رسيدگي شود. سخنگوي قوه قضائيه بيان کرد: به رغم ادعاي حقوق بشري کشوري مثل کانادا در رابطه با مقيد بودن به قوانين بين‌المللي نسبت به استرداد او استنکاف مي‌کند و حاضر به تمکين عرف بين‌الملل نيستند و استرداد مجرمين از اينترپل قاعده لازم الاتباع است. کانادا پناهگاه مجرمين ومتهمان شده و جاي نگراني دارد. حقوق مردم بايد حفظ شود و بايد خاوري مسترد شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه