نقش عمده را ري‌شهري داشت

موسوي تبريزي درباره‌ سال 67:

نقش عمده را ري‌شهري داشت

آرمان ملي – ياسمين طالقاني‌: سال‌ها از اعدام هاي سال 67 مي‌گذرد و اظهاراتي درباره آن مقطع مطرح است. موسوي تبريزي مي‌گويد نقش عمده را مرحوم ري شهري داشت. نيري به ابهامات پاسخ مي‌دهد و...

اشتباه شد

روز گذشته آيت‌الله موسوي تبريزي در واکنش به اينکه « در مورد جزييات اتفاقات 67 تقريبا اطلاعات رسمي در دست نيست و کساني‌که آن زمان در راس بودند درمورد اين ماجرا تاکنون گفت‌وگويي نداشتند و توضيحي نداده‌اند؛ و درمورد اينکه «نمي‌توان وارد ماجراي 67 شد و آن را بازخواني کرد». به انصاف نيوز گفت: البته من برخي رخدادهاي آن سال را مي‌دانم اما آنچه مسلم است اين است که آن موقع قاضي نبودم. وي افزود: به‌عنوان يک مسئول قبل از سال 67، اطلاعاتي در مورد آن زمان دارم، ولي بعد از آن زمان که اين مساله پيش آمد و بعد از حمله‌ منافقين در کرمانشاه، عده‌اي نامه نوشتند به امام که «اينها در هر شهرستاني هستند و توبه هم نکرده‌اند؛ آنها که در زندان بودند و آنها که در بيرون هم بودند با صدام همکاري کردند». اطلاعاتم از اخبار و شنيده‌هاست و مي‌دانم که آقاي ري‌شهري نامه نوشتند. موسوي تبريزي گفت: در نهايت از امام حکم گرفتند که «اجازه دهيد ما دوباره اينها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنيم»؛ امام اجازه داد؛ چون بنا داشتند که در هر شهري شروع به آشوب کنند. امام اجازه دادند به اين شرط که سه قاضي قضاوت کنند و هر زنداني را که احتمالش مي‌رفت، محاکمه کنند. اگر گفته بود که «من توبه کردم» و کاري نکرده بود، آزاد کنند واگر هم با منافقين و صدام همکاري کرده، مجازات کنند. وي درپاسخ به اين سوال که فکر مي‌کنيد اشتباهاتي هم صورت گرفته؟ توصيح داد: آدم‌ها ممکن است اشتباه کنند؛ اما مثلا از قديم مي‌گفتند در جنگ‌ها يکي افسار اسب را مي‌گيرد، يکي اسلحه دست مي‌گيرد و يکي هم اسب را آماده مي‌کند و…. همه‌ اينها جرمشان يکي است، حال ممکن است يکي تنها اسلحه بدست قاتل دهد. حال اگر با زور مجبور شده باشد محکوم نيست، بلکه بايد اختياري اين کار را کرده باشد؛ منافقين اختياري اين کار را مي‌کردند و بلکه به آدم‌کشي‌شان افتخار مي‌کردند. آنها از آب خوردن راحت‌تر آدم مي‌کشتند.

اشتباه نشد

حجت‌الاسلام حسين نيري اما درباره نقدها مي‌گويد: مي‌گفتند امام چرا اين دستور را دادند و يا به آن قضاتي که اجرا کردند، ايراد مي‌گرفتند که چرا با اين افراد برخورد کرديد و حرف و شبهه اين بود که قبلا حکم درباره اينها صادر شده بود و وقتي حکم صادر شد، دوباره نمي‌توان مجازاتشان کرد. يعني کسي که جرمي مرتکب شد براي آن جرم دو بار مجازات نمي‌شود. يک بار به حبس محکوم شد و تمام مي‌شود؛ حرف اين بود. وي افزود:در حالي که اينها اشتباه مي‌کردند. اينها براي جرائم جديدشان رسيدگي شدند و رسيدگي انجام شد؛ يعني در واقع سه نفر قاضي جلسه و هياتي گذاشتند و حرکات و فعاليت‌هاي آن فرد را بررسي مي‌کردند و بعد نظر مي‌دادند ولي دادگاه خيلي سريع بود و در فرصت کمي اين کار انجام شد، چون زماني بود که منافقين خيز جديدي برداشته بودند و آن زماني بود که عمليات مرصاد انجام شد و از عراق دوباره سازماندهي کردند و آمدند که کشور را فتح کنند و شهرهايي را بگيرند و حکومت ايجاد کنند. وي اظهارداشت: در واقع آن زمان امام(ره) مصلحت ديدند با کارهاي اينها برخورد شود. کساني که جرائم جديدي در زندان داشتند با آن جرائم برخورد شود. سه نفر در هر استان مشخص شدند و يک قاضي محکمه...

اعدام‌ها صحيح بود

محمدرضا نقدي، رئيــــس وقت سازمان بسيج مستضعفين در سال 95 هم گفت: اعدام منافقان كه در سال 67 به جرم تباني با صداميان و سازماندهي براي براندازي نظـــام جمهوري اسلامـي ايران انجام شده، كاملا منطبق بر همـه موازين حقوقـي، فقهي، قانوني، اسلامـــي، بين‌المـللي و داخلــي بــــوده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه