لزوم سهميه‌بندي از دولت روحاني

 

اين روزها پالس‌هايي از بازار به جامعه منتقل مي‌شود که حکايت از گراني دارد. فعال سياسي اصلاح‌طلب درباره وضعيت اقتصادي کشور گفت: مشکل آنجاست که مي‌خواهيم سياست‌هاي انقلابي در خارج کشور داشته باشيم ولي در داخل مي‌خواهيم سياست‌هاي ليبرالي را ادامه دهيم. دولت قيمت ارز را با کالاهاي اساسي مورد نياز مردم پيوند مي‌زند اما سوءاستفاده‌گران از اين وضعيت منفعت مي‌برند. مصطفي هاشمي طبا با بيان اينکه سهميه‌بندي کالاها از زمان دولت آقاي روحاني بايد شروع مي‌شد، افزود: در حال حاضر دو راه بيشتر وجود ندارد يا آنکه دست دولت کاملا باز باشد تا همه کالاها را حتي بيش از ميزان تقاضا وارد چرخه مصرف کند يا براي جلوگيري از توزيع ناجور کالاها، يک مکانيزم سهميه‌بندي عادلانه طراحي مي‌کردند. وي با بيان اينکه دولت ماه‌هاست که درباره حذف ارز 4200 حرف مي‌زند، اظهار کرد: امروز نيز چاره‌اي جز اين نيست که دولت کالاهاي اساسي را با قيمت ثابت براي مردم سهميه‌بندي کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه