روی خط آرمان ملی

قطع درخت و جريمه

ما ساکنان مجتمعي مسکوني با کلي مشقت و قرض واحدي را از سازنده‌اي خوش نام خريديم. طي چند سال که درگير گرفتن سند هستيم و با گذراندن مراحل مختلف اکنون شهرداري منطقه 18 (محله خليج فارس) به علت قطع يک اصله درخت 100 ميليون تومان جريمه در نظر گرفته است. در صورتي که اين درخت خشک شده بود و عوامل شهرداري آن را بريدند که اين مسأله واکنش اهالي ساختمان را در پي داشت حتي به 110 نيز اطلاع داده شد و 110 اصالت نامه ماموران را استعلام و تاييد کرد. اکنون اهالي ساختمان مانده‌اند و جريمه 100 ميليوني.

محمودي از تهران

 

قرعه کشي خودرو

از زماني که قرعه کشي خودرو ايجاد شده است من و خانواده هر وقت ثبت‌نام مي‌کنيم اسم ما در قرعه کشي در نمي‌آيد و تجربه خوبي شد که اصلا به هيچ قرعه کشي عمومي و رسانه‌اي دل نبنديم چون احتمالش صفر است؟!

حميدي از تهران

 

گراني دارو

ما تحت پوشش بهزيستي هستيم و فرزندي با مشکل ذهني داريم، داروهاي فرزند من از پنج برابر تا سي برابر افزايش پيدا کرده است. تازه اگر اين شربت را بتوانيم پيدا کنيم. شربتي که هشت هزار تومان مي‌توانستيم بگيريم در حال حاضر230 هزار تومان مي‌گيريم. به نظر شما کساني که تحت پوشش بهزيستي هستند چطور مي‌توانند با اين پولي که بهزيستي پرداخت مي‌کند داروهاي اين بيماران را تهيه کنند.

رضايي از آمل

 

اتباع خارجي

در شهر يزد تعداد اتباع افغان بسيار زياد و بيشتر از ظرفيت شهر شده است. بسياري از اين اتباع حتي مدارک قانوني ندارند و در کل اين مساله مهم رها شده است. اکثر جوانان تحصيلکرده شهر بيکار هستند جا دارد مسئولان فکري اساسي براي اين موضوع کنند.

کمالي از يزد

 

اجاره سنگين

بازنشسته‌ام و مستاجر، صاحبخانه جوابم کرده به هر کجا مراجعه مي‌کنم پول رهن و اجاره اندازه يکسال حقوق ماست چه کسي در اين جامعه مسئول اين همه افسارگسيختگي در قيمت اجاره واحدهاي مسکوني است؟

اصغري از تهران

زنداني به دليل مهريه

از مسئولان تقاضا داريم که فکري براي اين مهريه‌هاي بالا کنيد که اکثر زنداني‌ها به دليل ندانم کاري خودشان و به دليل مهريه‌هاي سنگين در زندان به سر مي‌برند. مردان اين کشور به خاطر مهريه به خاطر اشتباه در انتخاب يا هر چيز ديگر زنداني مي‌شوند. اينها بايد چرخ زندگي‌شان بچرخد. با زنداني شدن يک مرد هيچ زندگي تازه‌اي رشد نخواهد کرد. لطفا فکري اساسي براي اين موضوع شود.

يک شهروند از تهران

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه