چهل روز از پرواز حسين عبداللهي گذشت

هنوز عكس او با «چارچوب قاب» بيگانه است

چهل روز از پرواز حسين عبداللهي گذشت

هنوز عكس او با «چارچوب قاب» بيگانه است

 

رسم گلچين فلک گر چه همه يغما بود

ليک اينبار گلي چيد که بي همتا بود

چهل روز گذشت، اما باورمان نيست که او از ميان ما رفته است. مرحوم حسين عبداللهي ديدار يار را ترجيح داد اما ما همچنان در بهت و حيرت دلتنگ لحظاتي هستيم که از تو بسيار مي آموختيم، انسانيت و مهرباني را. به خدا نزديک بود و بيقرار ملاقاتش و چه زيبا در آستانه ماهي به ديدار معشوق رفت که ماه بندگي خدا نام دارد. تنها باور داريم در نزد پروردگارش مقام ومنزلتي والا دارد که تسکيني بر بيقراري هاي نبودنش است. نمي توان منکر شد که هنوز با گذشت چهل روز، عکس او با چارچوب قاب بيگانه است و چهره بشاش و مهربانش هر روز در اذهان ما تداعي مي شود. مراسم چهلم مرحوم حسين عبداللهي مدير مسئول«روزنامه آرمان ملي» جمعه 16 ارديبهشت ماه در مسجد الغدير قم برگزار شد. روحش شاد و يادش گرامي

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه