مدیران به کم‌کاری و روابط ناسالم، حساس باشند

رئیــــس جمـــهور صیـــانت از محیط‌زیست را از اولویت‌های کشور دانست و با تأکید بر اهمیـــت آن گفت: نباید اجــازه داد افراد و دستگاه‌هــای صاحب نفوذ، سلامت محیط زیست و مردم را به مخاطره بیندازند. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت با تأکید بر رعایت مقررات محیط زیستی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و تولیدی و لزوم تهیه پیوست زیست محیطی، اظهار داشت: در رعایت مقررات مربوط به حفظ محیط زیست نباید به هیچ عنوان چشم‌پوشی کرد؛ ضمن اینکه نباید با سخت‌گیری‌های بی‌مورد، مانع از اجرای پروژه‌های بزرگ شد. رئیسی با تاکید مجدد بر رعایت انضباط اداری و حـــضور منظم کــارکنان در مــحیط کــار، گفت: مراقبت از سلامت رفتاری کارکنان و اعمال نظارت‌های سازمانی برای پیشگیری از مفاسد اداری و رشوه و اختــلاس ضروری اســت و هیچگونه فساد اداری و اقتصادی قابل تحمل نیست و باید همه مدیران به گزارش‌های کم‌کاری، فساد و روابط ناسالم، حساس باشنــد. رئیسی همچنیـــن بر اجرای به‌مــوقع و بدون کـــم و کاست قوانین در همه ‌دستگاه‌های اجرایـــی به‌ویژه بخش‌های دولتی تأکید کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه