گشایشی درباره حصر صورت نگرفته

گشایش در حصر موضوعی بود که چند روز گذشته سوژه گزارش‌ها شد چون کروبی سخنرانی کرد. خبر رسید رهنورد رفع حصر شده و  خاتمی هم سخنرانی کرده اما دیروز یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظر من دو بحث سخنرانی آقای خاتمی و کروبی را باید مستقل از هم دید چون آقای خاتمی در حصر نیستند. درست است که برای او هم محدودیت‌هایی بوده اما به هرحال حصر نیستند و این دو سخنرانی هم جدای از هم بوده است.» جواد امام افزود: «آقای خاتمی در یک جلسه‌ای که به مناسبت بزرگداشت علامه حکیمی برگزار شد، بنا به اصراری که صورت گرفت و بدون برنامه‌ریزی قبلی سخنانی را مطرح کردند اما اگر بنا به گشایش باشد، لازمه آن این است که ایشان بتوانند رسما در هرجایی که خودشان علاقه داشتند حضور یافته و جلسات از قبل تعریف شد و سخنرانی‌های از قبل اعلام شده داشته باشند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه