داروهای دیابت و پیشگیری از آب‌سیاه

داده‌های مربوط به بیش از ۵۰۰۰ بیمار نشان می‌دهد که آگونیست‌هایGLP-۱R  ممکن است در برابر بیماری گلوکوم (آب‌سیاه) نقش حفاظتی داشته باشند. در این مطالعه  یک گروه از داروهای دیابت موسوم به آگونیست‌های GLP-۱R  که در «گلوکوم» در بیماران دیابتی نقش حفاظتی داشته باشد، استفاده شد. محققان داده‌های ۱۹۶۱ بیماردیابتی را موردبررسی قرار دادند. پس از ۱۵۰ روز، ۱۰ بیمار در گروه مصرف‌کننده داروی جدید مبتلا به گلوکوم (۰.۵ درصد) شدند در حالیکه در ۵۸ بیمار (۱.۳ درصد) در گروه کنترل این بیماری تشخیص داده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که آگونیست‌های گیرنده  GLP-۱ ممکن است خطر ابتلا به گلوکوم را در دیابتی‌ها به نصف کاهش دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه