مگر ملوک‌الطوایفی است؟

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی

برخی شهرهای ایران در قرن‌های گذشته به عناوینی همچون «دارالعباد»، «دارالعباده»، «دارالمؤمنین» و...مشهور شده‌اند. حالا برخی از متعصبانِ این شهرها، عناوین فوق را بهانه‌ای برای سخت‌گیری سلیقه‌ای و اعمال محدودیت‌های فرهنگی و هنری و مذهبیِ فراتر از قوانین جاری کشور علیه ساکنان شهرهای خود قرار می‌دهند!  این دسته از متعصبان، هنوز تصوری از ماهیت فراگیر قانون در عصر دولت‌های ملی ندارند و در فضای دوران ملوک‌الطوایفی به سر می‌برند. اگر قانون و رویه‌ای در کشور جاری باشد، هیچ آبادی کوچک و بزرگی از آن مستثنی نیست. بنابراین، توسل به عناوین مذهبی برخی از شهرها، برای اعمال محدودیت، صرفاً بهانه‌ای برای پایمال کردن قانون محسوب می‌شود. گذشته از این، اگر یک شهر مثلاً به اسم «دارالمؤمنین» معروف شد، به معنای آن نیست که دیگر شهرهای کشور «دارالکافرین» هستند! این فقط نوعی نامگذاری عرفی است و یک شهر را نسبت به شهر دیگر کمترین امتیاز و برتری نمی‌دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه