مخالف بستن دهان منتقدان و مخالفانم

ادامه از صفحه 2
اگر روی از گفت‌وگو برگیرند ما بران بیشتر اصرار می‌ورزیم و اگر ما را دوست نداشته باشند آنها را همچون دیگر هموطنان خود برادران و خواهران خود می‌خوانیم و با ایشان با احترام رفتار می‌کنیم. هیچ قدرتی برتر از قدرت بی‌قدرتان نیست، زمانی که اراده می‌کنند. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: پیام من به حاکمیت این است که ما با شما به زبان قانون و متکی بر حقوق قانونی خود سخن می‌گوییم، اما سخن خود را دلسوزانه، صریح و بی‌لکنت می‌گوییم. تاجزاده با بیان اینکه ما برای نیل به حاکمیت قانون و اجرای عدالت و بهره‌مندی از حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته است، اذعان کرد: با شیوه‌های مسالمت‌آمیز عمل می‌کنیم، در عین حال تسلیم قانون‌شکن‌ها نمی‌شویم، قانون‌شکنی‌ها را برنمی‌تابیم و به افشای ستم‌ها و سرکوب‌ها آنقدر ادامه می‌دهیم تا در نهایت شما هم راهی نیابید جز اینکه به قانون تمکین کنید، حقوق ملت ها را به رسمیت بشناسید و بگذارید آینده‌ای شایسته برای ایران و ایرانیان رقم بخورد. وی ادامه داد: ما از پیمودن راه آزادی و عدالت با همه هزینه‌هایش نه خسته می‌شویم و نه ناامید. نه از شما می ترسیم و نه در دامن خشونت می‌غلطیم. شما را به تحقق ایران برای همه ایرانیان فرا می‌خوانیم که راهبردی برد-برد برای همگان است و جز زیاده خواهان کسی در آن زیان نمی‌بیند. مردم! انتخابات میراث انقلاب مشروطه است و رای دادن حق من و شماست، همچنان که رای ندادن حق من و شماست. تاجزاده می‌گوید: مشارکت زمانی موجه است که انتخابات معنادار باشد تنها در صورتی انتظار شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد و هر ایرانی بتواند نامزدی که مطالبات و دیدگاه‌های او را نمایندگی کند بیابد و بتواند به وی و سوگندش برای حفاظت از قانون اساسی، استقلال و یکپارچگی و اعتلای جایگاه ایران و تامین حقوق ملت اعتماد کند. در انتخابات فرمایشی رای دادن توجیه ندارد. از خداوند مهربان می‌خواهیم که ایران را از استبداد، خشونت، دروغ، ریا و تمامیت خواهی حفظ کند. به امید روزی که ایران برای همه ایرانیان شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه