تورم زاییده مدیریت نادرست و تحریم‌ها

حمید حاج‌اسماعیلی فعال کارگری

تورم بالای ۴۰درصد در سال‌های متوالی صرفا مربوط‌به این سال‌ها نیست و طی دهه‌های گذشته متوسط 20تا21درصد تورم را در کشور داشتیم. یعنی همه‌ساله در کشور تورم را شاهد بودیم. این بخشی از آن بیماری‌ است که در اقتصاد کشور رخنه کرده و مدیران و مسئولان حوزه‌های اقتصادی و بانک مرکزی برای این کار راه درمان دقیق و مطمئنی طی دهه‌های گذشته ارائه نکرده و اقدامی عملی‌ هم نداشتند. بنابراین تورم همیشه بخشی‌از اقتصاد کشور بوده و متاسفانه نوسانات و شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و اقتصادی‌ که بر کشور تحمیل شده نیز موجب نوسانات رشد اقتصادی در کشور شده و تحریم‌ها یکی‌از جدی‌ترین مسائل بوده است. بخشی‌از تورم خیلی جدی را در دوران سازندگی به‌دلیل رشد نقدینگی و فضای بازی که برای سازندگی در کشور ایجاد شد، شاهد بودیم که یک شکاف عظیمی بین گروه‌های اجتماعی به وجود آورد و تورم به شدت رشد کرد و به‌حدود ۵۰درصد رسید، اما متاسفانه تورم با تحریم به بیماری خطرناک‌تری تبدیل شده و مردم را بیش‌از تورمی که ناشی از انبساط پولی در کشور است، می‌تواند اقشار فرودست جامعه را رنج بدهد. تورمی که در سه و چهار سال گذشته در کشور ایجاد شده تورمی بوده که عمدتا ناشی‌از فشار تحریم‌ها و کمبودها در کشور بوده و این باعث شده تا قدرت خرید طبقه متوسط و حقوق‌بگیران که کارمندان کارگران هستند به‌شدت با سرعت کاهش پیدا کند و یک شرایط بسیار نگران‌کننده در کشور ایجاد کند که همان گسترش فقر در کشور است. بنابراین آنچه که الان بیش‌از گذشته مشکل‌آفرینی می‌کند، این است که این تحریم‌ها و ادامه آنها می‌تواند رشد تورم را در سال جاری و در سال‌های آینده همچنان افزایش بدهد؛ به دلیل اینکه نیازها در کشور گسترده شده و جمعیت افزایش پیدا کرده و به تناسب آن ظرفیت‌ها در کشور افزایش پیدا نکرده است و تحریم‌ها باعث می‌شود روزبه‌روز شرایط در کشور بدتر شود. اگر در سال جاری روند تحریم‌ها را داشته باشیم مطمئن باشید که نرخ تورم رسمی از 50درصد هم عبور خواهد کرد. بنابراین شاه‌کلید کاهش تورم و کنترل آن برداشته شدن تحریم‌ها است.‌ اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم در کوتاه‌مدت میزان تولید را در کشور افزایش بدهیم یا منابع را در کشور توزیع کنیم، امکان‌پذیر نیست چون میزان نیازهای ما با شرایطی که در کشور داریم، تناسب ندارند. به‌طور نمونه اگر وضعیت روغن و مرغ را در روزهای گذشته درنظر بگیریم نشان‌دهنده این است که این کالاها متناسب نیازهای کشور نیست. اگر شرایطی مانند ماه رمضان که در روزهای آینده شروع می‌شود، اتفاق بیافتد و میزان تقاضا افزایش پیدا کند می‌تواند شرایط تورمی را در کشور حتی بدتر از این کند. به‌هرروی در بخش‌هایی که در بقیه اقتصاد اثرگذار است مدیریت درستی را اجرا نکرده‌ایم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه