چگونگی رفتار اصلاح‌طلبان در انتخابات

محمدعلی وکیلی نماینده مجلس دهم

يک جريان زنده سياسي مثل اصلاح‌طلبان بايد اول به هدف مشارکت و تقويت پايه‌هاي دموکراسي و دفاع از جمهوريت نظام و ثانيا در جامعه پايگاه راي خود را حفظ کند. يک جريان سياسي نبايد از شرکت کردن در انتخابات اجتناب کند و ميدان را به رقيب خود بسپارد. جريان‌هاي سياسي وقتي از شرکت کردن در انتخابات دوري مي‌کنند در اصل سرمايه‌هاي خود را از دست مي‌دهند و باعث شکست پايگاه‌هاي راي خود مي‌شوند، مانند اشتباهاتي که جريانات سياسي در اسفند 98 انجام دادند و از انتخابات فاصله گرفتند. اصلاح‌طلبان در اسفند 98 مي‌دانستند که با توجه به شرايط نامناسب اقتصادي براي پيروزي در انتخابات شانسي ندارند و شرکت نکردن اصلاح‌طلبان بود که ميزان مشارکت در انتخابات را پايين آورد و باعث شدند که راي بدنه جامعه ريزش کند. ما خيلي سعي كرديم كه جريان اصلاح‌طلب در انتخابات براي اينکه پايگاه راي خود را حفظ کند ليستي را ارائه بدهد و ميدان را به نفع رقيب خالي نکند. شما وقتي از شرکت در انتخابات دوري مي‌کنيد، پايگاه راي خود را منحل مي‌کنيد. در حال حاضر هم فارغ از اينكه شرايط بين‌المللي و داخلي در چه وضعيتي قرار دارد، جريان اصلاح‌طلب با توجه به يک بال نظام و جرياني که بیشترین اعتماد را از سمت مردم دارد، بايد براي شرکت در انتخابات حضور فعال داشته باشد و براي حفظ پايگاه راي خود حتما ليست خود را ارائه کند. مضاف بر اينكه با اتفاقي که در آمريکا افتاده اميد مي رود که انتخاب جوبايدن تاثيرات رواني مثبتي در کشور داشته باشد و اين تاثيرات رواني داخلي مي تواند مردم را به آينده کشور اميدوار کند و فضاي کشور را به سمت مشارکت فعال مردم در انتخابات سوق دهد. درباره آمريکا هم من اعتقاد دارم که ما نبايد براي بايدن فرش قرمز پهن کنيم، اما نبايد رئيس‌جمهور جديد آمريكا را يک تهديد براي کشور بدانيم. شواهد نشان دهنده آن است که بايدن با ترامپ داراي تفاوت‌هاي زيادي است و ما نبايد سياست‌هاي قبلي خود را که درباره ترامپ داشته‌ايم براي بايدن هم همان سياست ها را اجرا کنيم . آراي مردم آمريكا در انتخابات 2020 هم داراي معناي بين‌المللي و داخلي است. معناي داخلي اين راي را مردم آمريکا بيان کردند که از سياست‌هاي نژادپرستانه رئيس‌جمهور آمريکا خسته شده‌اند. اما معناي بين‌المللي اين انتخابات اين است که مردم آمریکا سياست‌هاي يکجانبه‌گرايانه آمریکا را نمي‌پسندند و مخالف اين رفتار دونالد ترامپ با جهان هستند. انتخاب جو بايدن براي ايران در آينده نزديک مي‌تواند مفيد تلقي شود و البته بايدن هم بايد نشان دهد که براي تعامل با ايران جدي است و از سياست‌هاي دونالد ترامپ در قبال ايران عقب‌نشيني صددرصدي کرده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه