250هزار دوز واکسن چینی در راه ایران

معاون بهداشت وزير بهداشت با تشريح اولويت‌بندي‌هاي صورت گرفته براي واکسيناسيون کرونا در کشور، گفت: در هفته آينده نيز 250 هزار دوز واکسن سينوفارم به دستمان مي رسد، 2/4 ميليون دوز واکسن استرازنکا نيز قول دادند در اسفند ماه به دست‌مان برسد و با اين حساب مي توانيم يک ميليون و 300 هزار نفري را که در سال جاري جزو اولويت مان است، واکسينه کنيم. دکتر عليرضا رئيسي در جمع خبرنگاران درباره واکسيناسيون کرونا در کشور گفت: واکسني که به کشور وارد شد، اسپوتنيک وي روسيه است و يکي از سه واکسن برتر دنيا در حوزه اثربخشي است که پلتفرم آن مانند استرازنکا است، اما چون ار ادنو ويروس انساني است، اثربخشي خوبي به ميزان 6/91 درصد دارد. اولين محموله در فاز يک به پرسنل اي سي يو داده مي شود که 36 هزار نفر در فاز اول مشمول مي‌شدند. وي افزود: حالا با توجه به اينکه در وهله اول مي توانستيم 10 هزار نفر را واکسينه کنيم، در همين 36 هزار نفر هم يک اولويت‌بندي انجام داديم. به اين صورت که افرادي که قبلا کرونا گرفته بودند که 11 هزار نفر بودند، از ليست خارج شدند و بعد هم بخش‌هاي ويژه‌اي را مدنظر قرار داديم که محل ارجاع ساير اي سي يوهاي استان بودند که بر همين اساس واکسن به همه استان‌ها فرستاده شد و بر اساس اين ‌اولويت انجام شد. حتي در استاني بوده که 100 دوز واکسن رفت. در مرحله اول هيچ عارضه جدي گزارش نشده است. البته هر واکسني عوارض کمي مانند تب، درد محل تزريق و... دارد اما عارضه جدي نداشت.

فازبندي واکسيناسيون کرونا در کشور

وي افزود: در مرحله دوم 100 هزار واکسن اسپوتنيک وارد شد، حال ما بر اساس اولويت يک ميليون و 300 هزار نفر شامل کادر بهداشت و درمان، خانه سالمندان، جانبازان و معلولين به ويژه شيميايي و تنفسي، مراکز نگهداري بيماران‌مزمن، غسال ها، افراد سالمند داراي بيماري زمينه اي و... هستند. در فاز دوم افراد سالمند 80 سال به بالا، 75 سال به بالا و 70 سال به بالا و 65 سال به بالا و گروه 16 تا 64 سالي که داراي بيماري زمينه‌اي هستند، قرار دارند. فاز بعد مراکز تجمعي مانند زندان‌ها، پادگان‌ها، نيروهاي نظامي و انتظامي و راننده‌ها و فاز چهار که عموم مردم هستند. رئيسي گفت: در حال حاضر 100 هزار دوز اسپوتنيک به دست‌مان رسيده و فکر مي کنم در هفته آينده هم 250 هزار دوز واکسن سينوفارم به دستمان مي رسد، 4.2 ميليون دوز واکسن استرازنکا نيز به دست‌مان مي‌رسد که قول دادند اجرا کنند و در اسفند ماه به دست‌مان برسد. با اين حساب يک جمع‌بندي کنيم، تقريبا قريب به 5/4 ميليون دوز واکسن بايد تا قبل از پايان سال به دست ما برسد که اگر اين اتفاق بيفتد، قطعا مي توانيم يک ميليون و 300 هزار نفري را که در سال جاري جزو اولويت مان است، واکسينه کنيم. البته همه اينها برنامه‌ريزي شده است. وي با بيان اينکه اينطور نيست که واکسن خيلي زياد باشد، گفت: 8/7 ميليارد نفر روي کره زمين زندگي مي کند که اگر فرض کنيد 70 درصد آنها قرار باشد، واکسن بزنند، 5 ميليارد مي شود که هر کدام دو دوز واکسن‌بايد تزريق کنند که 10 ميليارد دوز واکسن مي‌شود. به هيچ وجه تا سال 2021 در دنيا 10 ميليارد دوز واکسن توليد نخواهد شد. بنابراين همواره کمبودهايي در سطح دنيا وجود دارد و به همين دليل سازمان جهاني بهداشت به کشورهاي ثروتمند توصيه کرده است که مرحله اول واکسيناسيون را براي کاهش مرگ و مير انجام داده و بعد از دريافت واکسن از سوي ساير کشورها به سمت قطع زنجيره روند. معاون وزير بهداشت گفت: در واکسيناسيون دو هدف وجود دارد؛ يکي واکسيناسيون افراد آسيب پذير جهت کاهش مرگ‌و‌مير و هدف دوم انجام واکسيناسيون عمومي جهت قطع زنجيره ويروس. رئيسي ادامه داد: هدف ما اين است که در سال جاري يک ميليون و 300 هزار نفر را واکسينه کنيم. از سال اينده هم سه واکسن توليدي داريم؛ يک واکسني که در پاستور در حال توليد است و از نظر زماني نزديک ترين واکسني است که وارد بازار خواهد شد، دوم واکسن کووبرکت است و پيش بيني مي شود تا ارديبهشت ماه بتوانيم حدود 5/1 ميليون دوز در ماه ظرفيت توليد داشته باشيم، اما از تير ماه به بعد مي توانيم ماهانه بين 10 تا 15 ميليون دوز توليد کنيم. اگر اين اتفاق بيفتد و همه مراحل به خوبي پيش رود، مي توانيم ظرف چهار ماه بعد از آن همه کشور را واکسينه کنيم. بنابراين در خوش بينانه ترين حالت تا آذر سال آينده مشغول واکسيناسيون هستيم و در بدبينانه‌ترين حالت تا پايان سال 1400 مي‌توانيم هدف دوم را که قطع زنجيره است، جلو ببريم.

ويروس کرونا چموش است

وي افزود: يک چالش بسيار بزرگ وجود دارد در زمينه جهش ويروس و اينکه آيا اين‌واکسن ها روي ويروس جهش يافته موثرند يا خير؟. بستگي به پلتفرم واکسن داد، واکسن‌هايي که از شيوه غيرفعال سازي ويروس استفاده مي کنند مانند کووبرکت، ديديم که روي ويروس انگليسي کاملا موثر است. ويروس هايي که معناهاي ديگري دارند، در حال مطالعه اند.‌اما بدانيد که شرکت هاي واکسن سازي اين توانايي را دارند که اگر جهشي در ويروس اتفاق افتاد، عليه نقطه جهش يافته بازآرايي کنند، اما به هر حال ويروس کرونا چموش است و مرتبا جهش مي‌کند. وي گفت: بحث اصلي اين است که اولا هيچ‌کس نبايد با گرفتن دوز اول و حتي دوم واکسن به خودش به عنوان فرد ايمن‌ نگاه کند. زيرا مدتي طول مي‌کشد تا آنتي‌بادي بدن بالا رود و ايمن شود. همچنين يادمان باشد که زنجيره ويروس زماني قطع مي‌شود که دو‌سوم جمعيت ايمن شده باشند و به همين دليل اگر فعلا تعدادي واکسن زدند، به اين معنا نيست که ايمن هستند. بنابراين نياز است که حتما رعايت پروتکل‌ها را جدي بگيريم. پيش‌بيني من اين است که تا هفت الي هشت ماه ديگر به شدت بايد پروتکل‌ها را رعايت کنيم و بعد از آن هم بايد سبک زندگي‌مان را مطابق با شرايط روز پيش بريم. خيلي‌ها اعلام مي‌کنند دنياي پسا‌کرونا تا شش يا هفت سال بعد شايد به حالت عادي برگردد. به هر حال تغييرات و مشکلات اقتصادي و روحي رواني که اتفاق افتاده مسائلي است که پاندمي ايجاد کرده است. وي درباره تسهيلاتي که از بانک جهاني گرفته شده است، گفت: اين تسهيلات براي دريافت تجهيزات «هاي تک» بود که در سطح کشور نداريم. ما جزو کشورهايي هستيم که توليد واکسن کرده و نياز داريم با تجهيزات مناسب مرتبا رصد کنيم. تست پي‌سي‌آر واقعا مراحل خسته‌کننده‌اي دارد که بايد به صورت دستي انجام شوند و نمونه جداسازي شود و همکاران ما در آزمايشگاه‌ها کار سخت و طاقت‌فرسايي دارند. حال يک دستگاه که 100 تا از آن را داريم وارد مي‌کنيم، مي‌تواند در عرض يک ساعت 96 نمونه را جداسازي کند. دستگاه‌هاي «هاي تک» ديگر هم خريداري شد. با اين وام و اعتبارات خودمان 43 آزمايشگاه را در 31 استان تجهيز کرديم.

10 قطب کشور؛ سانتر اصلي آزمايشگاه‌ها

وي گفت: البته از نظر کمي درخواست‌هاي ديگري هم داشتيم. کشورمان پهناور است و برنامه‌ريزي کرديم که 10 قطب در کشور سانتر اصلي آزمايشگاه‌هاي مرجع ما شوند که بتوانند استان ‌هاي اطراف‌شان را پوشش دهند و براي اين اقدام درخواست تجهيزات داديم که يکسري قول‌ها برايش دادند. گرفتن اين وام خيلي کار راحتي نبود اما فتح بابي شد. از طرفي بسياري از تجهيزات را هم خودمان در کشور توليد کرديم اما به هر حال فقط توليد داخلي در کوتاه مدت جوابگو نيست و بايد واردات هم انجام دهيم. معاون بهداشت وزارت بهداشت در زمينه ميزان رعايت پروتکل هاي بهداشتي گفت: تاکنون 21 مورد ويروس جهش يافته انگليسي در سطح کشور شناسايي شده در استان هاي تهران، البرز، قزوين و خوزستان. البته به احتمال زياد در ساير استان ها هم در گردش باشد. از اين تعداد تاکنون 4 نفر فوت کردند. وي تاکيد کرد: فرض کنيد ويروس انگليسي هست، چه کار بايد کرد؟. هيچ کار جديدي لازم نيست انجام دهيم و فقط بايد کيفيت کارهاي قبلي را بالا بريم. يعني رعايت دقيق تر و شديدتر پروتکل‌ها. زيرا کسي که ويروس کروناي معمولي داشت در يک جمع مي‌توانست دو تا سه نفر را مبتلا کند اما اگر به ويروس انگليسي مبتلا باشد، هفت تا 10 نفر همزمان مبتلا مي شوند. زيرا قدرت سرايت بسيار بالاست. از طرفي اگر درست ماسک بزنيد و فاصله را رعايت کرده و تهويه مناسب وجود داشته باشد، مي توانيم پيشگيري کنيم.

افت رعايت پروتکل‌ها

وي گفت: متاسفانه ميزان رعايت پروتکل ها افت قابل توجهي داشته و در ميانگين کشور 14 درصد افت پروتکل داريم، اما در برخي استان‌ها با شدت افت کرده است. مثلا برخي شهرهاي خوزستان به زير 20 درصد رسيده بود. در عين حال در قسمت هاي مختلف هر استان هم ميزان رعايت فرق دارد. مثلا اگر رعايت پروتکل در تهران 70 درصد باشد، اما وقتي در مترو يا بازار مي‌رويد، يعني پروتکلي رعايت نمي‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه