کشور بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

رئــيــس دفــتر رئــيس‌جمهور در واکنش به راه‌اندازي سايتي از سوي کميسيون اصل 90 مجلس به منظور دريافت شکايت‌هاي مردمي عليه رئيس‌جمهور گفت: ما در اين مجلس بدعت‌هاي جديد و مختلفي را شاهد هستيم. محمود واعظي بيان کرد: کشور در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري به انسجام و وحدت نياز دارد و اين‌گونه اقدامات باعث تفرقه مي‌شود؛ فارغ از هر کاري که انجام مي‌دهيم، بايد بدانيم اين علامتي که ما به خارج از کشور مي‌دهيم خوب نيست. وي افزود: واقعا متاسف هستم؛ نمي‌دانم برخي افراد در مجلس چه منطقي را دنبال مي‌کنند؛ البته اين کليت مجلس نيست و عده‌اي تندرو مشغول انجام کارهاي تبليغاتي هستند. واعظي ادامه داد: شاهد هستيم که عده‌اي امروز سفرهاي نظارتي و ميداني مي‌روند و از هواپيما و هليکوپتر بيت‌المال استفاده مي‌کنند؛ همه شواهد هم حاکي از اين است که اين اقدامات براي کارکرد تبليغاتي و انتخاباتي صورت مي‌گيرد؛ اين کارها خوب نيست و مردم مي‌فهمند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه