افزایش قیمت مرغ به‌واسطه سودجویی است

آرمان‌ملي- فريبا نهاوندي: يکي از مهمترين خبرهايي که طي روزهاي گذشته نقل همه محافل بود، موضوع افزايش قابل توجه قيمت مرغ بود که بر اساس برخي گزارش‌ها قيمت آن در بازار به کيلويي 30 هزار تومان رسيد. اين در حالي است که خيلي از فعالان بر اين باورند اين گراني بي حد و حصر در شرايط فعلي به هيچ عنوان توجيه منطقي ندارد و آن را بايد صرفا سودجويي قلمداد کرد. در همين خصوص لازم است نهادهاي ناظر هرچه سريع‌تر نسبت به برخورد با تخلفات شکل گرفته اقدام کنند و اجازه ندهند تا برخي از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. در همين خصوص حبيب اسد...نژاد، نايب رئيس کانون سراسري مرغداران گوشتي، گفت‌وگويي را با «آرمان‌ملي» انجام داده که در ادامه مي‌خوانيد.

گران شدن قيمت مرغ طي چند وقت اخير سروصداي بسيار به دنبال داشت. به نظر شما علت اصلي اين مساله چيست و آيا مي‌توان آن را به‌مثابه سودجويي در نظر گرفت؟

بايد متذکر شوم بخشي از اين گراني افسارگسيخته ناشي از اين است که قيمت مولفه‌هاي توليد افزايش پيدا کرده است، به طوريکه هم متوسط قيمت ستاد تنظيم بازار و هم در داخل بازار شاهد افزايش قيمت‌ها بوديم، بخش ديگر اين مساله را نيز همانطور که بارها اشاره کردم، مي‌توان منوط به سودجويي برخي در نظر گرفت. به عبارت دقيق‌تر اگر ما افزايش قيمت مولفه‌هاي توليد را اعمال کنيم، قيمت مرغ به 17 هزار تومان خواهد رسيد و بيشتر از اين نخواهد شد. قيمت مرغ در بازار نيز به طور متوسط از 17 تا 19 هزار تومان و به طور ميانگين 18 هزار تومان است. اين در حالي است که حتي اگر در بالاترين حالت هم قيمت مرغ را 18 هزار تومان در نظر بگيريم، نرخ اين محصول نبايد به‌ازاي هر کيلو به 25 هزار تومان برسد. افزايش قيمت بيشتر از اين مبلغ را مي‌توان سودجويي دانست و در اين ميان برخي از افرادي مشغول به کار خريد، کشتار يا توزيع هستند، از اين شرايط سوء‌استفاده مي‌کنند. يعني به‌طور به مشخص قيمت مرغي که از کشتارگاه به دست مردم مي‌رسد با‍ سودجويي افزايش مي‌يابد و به هيچ عنوان توجيه منطقي ندارد.

برنامه کانون سراسري مرغداران گوشتي براي مقابله به اين تخلفات چيست؟

به واقع ما وظيفه نظارتي نداريم و بايد در جهت توليد گام برداريم که بر اساس آمارهاي موجود که ستاد تنظيم بازار آنها را تعيين کرده و آخرين سقف توليد 130 ميليون قطعه بوده که اکنون بر همين اساس توليد انجام مي‌شود و در حال حاضر بحث کمبود مرغ به چشم نمي‌آيد و موضوع اصلي چندگانگي قيمت آن است. در همين خصوص لازم است نهادهاي ناظر با تخلفات شکل گرفته مقابله کنند.

خبر ديگري منتشر شده مبني بر اينکه وزارت جهادکشاورزي گام مهمي را در جهت کاهش تخلفات در خصوص توزيع نهادهاي دامي برداشته است؛ به طوريکه تعهدنامه کارخانجات خوراک تدوين شد. نظر شما در اين باره چيست؟

اين مورد نيازمند بررسي و ارزيابي گسترده‌اي است و بايد صبر کرد تا در روزهاي آتي نسبت به نتايج آن اظهار نظر کرد. اگر در اين مورد بتوان برخي سامانه‌ها راه‌اندازي کرد، بسيار مفيد خواهد بود. کما اينکه در گذشته هم ديديم راه‌اندازي برخي سامانه‌ها براي بهبود اوضاع و جلوگيري از تخلفات را مي‌توان در زمره بهترين اقدامات برشمرد، چراکه ساز وکاري در آن تعريف شده است که نهاد‌هاي دامي بدون سوءاستفاده و افزايش کذايي قيمت بتوانند به طور مستقيم از واردکننده خريد کنند و اين اقدام بسيار عالي است. گرچه در اين بين اشکالاتي هم به چشم مي‌خورد که لازم است برطرف شود، به‌عنوان مثال تخصيص نهاده توسط مرغدار به کارخانجات که در اين بخش تعلل‌هايي صورت مي‌گيرد و بايد نسبت به آن رسيدگي شود. در مجموع مي‌توان گفت اين قبيل اقدامات امر قابل توجه و مفيدي است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه