جشنواره گل آفتابگردان 
هنرمند واقعی دنبال مال‌‌اندوزی نیستکره‌ای که دیگر سبز نیستسه مهارت کارآفرین نابغه قرنغیـــر محرمانـــه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه