سرنوشت قهرمانی و تقابل حساس ۴ تیم 
کمتر غر بزن! 
«کانادا» شبیه‌ساز بسیار خوبی برای بازی با آمریکاست عکس نوشــت
تساوی به‌درد 
سپاهان و پرسپولیس نمی‌خورد! خارج ازمستطیل سبزتکليف قهرمان مشخص مي‌شود؟فوتــــبال داخلی
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه