تمام گزینه‌های «منچستر» برای جایگزینی «سولسشایر»! «پرسپولیس»  به بن‌بست تاکتیکی نرسیده استدر این ۵ هفته برنامه خاصی از «استقلال»  ندیدم 
دل‌مان برای 
حضور تماشاگران 
تنگ شده بودبه پرسپولیس خوش‌بین هستم
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه