عادل؛ تلویزیون  و  دیگر  هیچ! پرسپولیس در جمع ۸ تیم برتر آسیااستقلال  بد بسته‌شده و  حذف آن مشخص  بود عکس نوشــتسازمان  دفاعی  «استقلال» 
 به‌هم  ریخت! هنر « اسکوچیچ»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه