«استقلال»  برنده دوئل  پنالتی‌ها «مطهری»  باید اخراج  می‌شد«مهدوی‌کیا» سرمربی «امید» و  مشاور رئیس  استعکس نوشــتدروازه‌بانان 
۲ تیم عملکرد 
خوبی داشتندپرواز «پسری از  روی سکوها»!
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه