‎نظرهای متفاوت درباره میزان مشارکت 
كدخدايي در مقام انتشار جلسه ٩٢ رئيس جمهور جديد تيم مذاكره كننده قوي ندارد 
دولت آينده 
با جهان 
ستيز نكند شادي و آزادي اجتماعيِ 
پسا انتخاباتي در ابهام  موج پنجم كرونا 
از جنوب به سمت مركز پاسخگوی علت ردصلاحیت پدرم باشند 
مصائب کلان «رئیس جمهور پایتخت»  این گوی و این میدان رئیس جمهور جدید و نظام‌بین‌الملل انتظار رشد اقتصادی بعد از انتخابات
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه