به یک عدد پتروس فداکار‌ نیازمندیم!یه دوست خوب چیه که ما نداریم؟!مصداق بارز زلال بودن!موجودی کافی نیستآب شدن یخچال های قطبی| نتونیو رودریگز - مکزیک
غیـــر محرمانـــه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه