معيشت مردم نبايد در بحران‌هاي اجتماعي دستخوش تزلزل شود

عضو کميسيون صنايع مجلس:

معيشت مردم نبايد در بحران‌هاي اجتماعي دستخوش تزلزل شود

آرمان ملي: يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره طرح حمايت از کسب و کارهاي فضاي مجازي که اخيرا در وزارت ارتباطات رونمايي شد، اظهار داشت: به نظرم بايستي قدرت پهناي باند براي شبکه‌هاي داخلي افزايش پيدا کند، بعضي از کساني که از شبکه‌هاي مجازي مشاغل خودشان را دنبال مي‌کنند برايشان زيرساخت‌هاي لازم فراهم شود تا آن‌ها بتوانند در شبکه‌هاي کسب‌وکار فعال‌تر شوند و بتوانند اقداماتي را انجام بدهند. ا... وردي دهقاني با تاکيد بر اينکه «معافيت مالياتي و تبليغاتي خوب است اما کافي نيست»، گفت: متأسفانه همين امروز هم بسياري از قوانين که بايد در ارتباط با حوزه فضاي مجازي رعايت شود، نمي‌شود و همين مساله نيز ما را با مشکلات متعددي مواجه کرد. وي با انتقاد از نحوه اجراي قانون مربوط به الزام به حضور دستگاه‌هاي مختلف در درگاه ملي تاکيد کرد: متأسفانه دستگاه‌ها در اين باره تمکين مناسبي از قانون نکردند در حالي که هدف از ايجاد درگاه ملي براي حمايت از کسب‌وکارها اين بوده که سرعت در صدور مجوزها بيشتر شود، اما اتفاقي در اين حوزه صورت نگرفته و صدمه آن را خودمان مي‌بينيم. ا...‌وردي دهقاني با انتقاد از اينکه عرصه فضاي مجازي را با کوتاهي در برنامه‌ريزي و اجرا به دشمن واگذار کرده بوديم، تاکيد کرد: متأسفانه اين عرصه را به دشمنان واگذار کرديم و حال مي‌بينيم که از آن طرف اين امکانات را در اختيار ما قرار دادند و ما هم بدون قواعد، بدون رعايت مسائل امنيتي و مصلحت کشور در اختيار مردم قرار داديم. وي ادامه داد: الان مي‌گويند که نزديک به 10 ميليون کسب و کار در فضاي سايبري و روي اپليکيشن‌هايي که توسط معاندان و دشمنان اداره مي‌شود ايجاد شده است. از سوي ديگر دشمنان چنين مشکلاتي را از نظر امنيتي براي ما ايجاد مي‌کنند و آن کسب و کار هم به يک معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي براي کشور تبديل مي‌شود. دهقاني با يادآوري اينکه ابعاد مختلف زندگي امروز همه ما در فضاي سايبري و مجازي متجلي مي‌شود، تصريح کرد: فضاي مجازي ما يله و رها شده بود، در اثر اتفاقات اخير هم تصميم گرفته شد که برخي پلتفرم‌ها بسته شود و به يکباره جمعيت زيادي که در حال تامين معيشت خود در فضاي اينترنت بودند با مشکل مواجه شدند بنابراين بسيار الزامي است که در اين زمينه با سرعت بسته حمايتي اجرا شود و در حد حرف باقي نماند. وي با تاکيد بر اينکه “اعتمادسازي براي مردم نخستين حمايت لازم از کسب و کارهاي مجازي است» گفت: وزارت ارتباطات بايد در کنار اجرا و پياده‌سازي اين بسته معيشتي اعتماد مردم را براي حضور در بسترهاي داخلي تامين کند و با اقدامات فرهنگي اين فضا ايجاد شود که قرار نيست در اين پلتفرم‌ها و زمينه‌ها به زندگي خصوصي مردم سرک کشيده شود، فکر مي‌کنم اين مهم‌ترين اقدامي است که بايد در حق کسب و کارهاي مجازي صورت گيرد تا در فضاي جديد با اقبال مردم روبه‌رو شوند. وي با تاکيد بر اينکه بايد اپليکيشن‌هاي متنوع، آسان و راحت توليد کنيم و در اختيار مردم قرار دهيم، بيان کرد: با اين اقدامات کسب و کارها را تبليغ کنيم و به اين ترتيب کمک مي‌کنيم تا مردم از اپليکيشن‌هاي خارجي به اپليکيشن‌هاي داخلي کوچ کنند و کسب و کارهاي مجازي نيز دوباره مورد توجه مردم قرار گيرد. اين عضو کميسيون صنايع و معادن با تاکيد بر اينکه «معيشت مردم نبايد در بحران‌هاي اجتماعي دستخوش تزلزل شود»، گفت: گفته مي‌شود که در بسته حمايتي در بسته حمايتي دولت از کسب و کارهاي اينترنتي موضوعاتي از جمله پرداخت، تبليغات، حمل و نقل، زيرساخت، ماليات، تسهيلات و احراز هويت ديده شده است که مجلس اجراي اين مسائل را بسيار مهم مي‌داند و قطعا تک تک اين موارد را رصد خواهد کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه