صدور ۹۰۰ مجوز مراکز آموزشی هنری

 مدیرکل دفتر آموزش تشریح کرد:
 صدور ۹۰۰ مجوز مراکز آموزشی هنری
 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و آموزش‌های هنری وزارت ارشاد ضمن تشریح فعالیت‌های شش ماهه اول سالجاری از صدور بیش از ۹۰۰ مجوز مراکز آموزش هنری خبر داد. محمدحسین اسماعیلی گفت: با توجه به وظایف دفتر آموزش و مصوبه ۴۷۷ شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری، فرآیند ثبت تقاضا و صدور مجوز ثبت اطلاعات دقیق و به‌روز آموزشگاه‌های آزاد هنری و تهیه بانک اطلاعات آموزشگاه‌ها در سامانه آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام می‌شود. وی اعلام کرد: بیش از ۶۵۰۰ آموزشگاه آزاد هنری در سراسر کشور فعالیت دارند و در شش ماهه اول سالجاری تعداد ۲۴۹ پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد هنری صادر شده است که از این تعداد ۱۲۳ پروانه در رشته تجسمی، تعداد ۱۰۳ پروانه در رشته موسیقی، تعداد ۱۹ پروانه در رشته هنرهای نمایشی، تعداد ۱۰ پروانه در رشته خوشنویسی و ۲ پروانه در رشته هنرهای سنتی صادر شده است که از این تعداد ۱۰۷ مجوز صادره مربوط به مناطق محروم و کم برخوردار است. مدیرکل دفتر آموزش درباره فعالیت‌های بخش صدور کارت صلاحیت تدریس هم توضیح داد: سامانه صدور کارت صلاحیت تدریس در راستای تقویت کیفی آموزش هنر در آموزشگاه‌ها و به‌منظور تسهیل و تسریع در صدور کارت صلاحیت تدریس مربیان آموزشگاه‌های آزاد هنری راه‌اندازی شده است که ثبت و بررسی درخواست‌ها از طریق این سامانه و برگزاری آزمون متقاضیان کارت صلاحیت تدریس با نظر اساتید فن صورت می‌گیرد. اسماعیلی با اشاره به تعداد کارت‌های صادر شده در شش ماه اول سالجاری گفت: تعداد ۶۷۷ کارت صلاحیت تدریس از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده است که از این تعداد ۴۳۳ کارت در رشته موسیقی، ۱۸۸ کارت در رشته تجسمی، ۲۸ کارت در رشته نمایش، ۲۱ کارت در رشته خوشنویسی و ۷ کارت در رشته هنرهای سنتی صادر شده که تعداد کل کارت‌های صادر شده از ابتدای شروع به کار سامانه تاکنون حدود پنج هزار کارت صلاحیت تدریس است. وی درباره مجوزهای صادرشده شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ در بخش هنرستان‌های هنرهای زیبا سراسر کشور هم به نکاتی اشاره کرد. اسماعیلی افزود: با توجه به سیاست توسعه رشته‌های هنری در هنرستان هنرهای زیبا در رشته موسیقی چهار مجوز شامل: (نوازندگی ساز ایرانی) در مقطع متوسطه اول هنرستان پسران مشهد، (نوازندگی ساز جهانی) هنرستان پسران بم، (نوازندگی ساز ایرانی) هنرستان پسران همدان، (نوازندگی ساز جهانی) هنرستان پسران قزوین و در رشته گرافیک و نقاشی چهار مجوز شامل: هنرستان دختران ایلام، هنرستان پسران ایلام، هنرستان دختران سنندج و هنرستان دختران بجنورد در رشته سینما و پویانمایی سه مجوز شامل: هنرستان دختران ساری، هنرستان پسران بندرعباس و هنرستان پسران اصفهان و همچنین مجوز راه‌اندازی هنرستان هنرهای زیبای دختران اهواز نیز صادر شده است. مدیرکل دفتر آموزش اظهارکرد: لازم به ذکر است آزمون‌های بخش مهارتی کاردانش در هر سال تحصیلی در سه دوره به‌صورت ادواری و جامع برگزار می‌شود.
 

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه