بچه‌ها و رویای همیشگی پرواز

عکس ومتن : حجت سپهوند

  کم‌ کم تابستان رو به پایان است و بچه ها در آخرین روزهای تعطیلات، بادبادک‌های خود را در آسمان زیبای وطن‌مان به امید روز‌های خوش مدرسه به پرواز در می‌آورند. اطراف شهر دزفول

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه