دختر شما همچون دختر خود من است

آرمان ملي: مهسا اميني درگذشت، بسياري از درگذشت اين دختر غمگين و خواستار آن شدند که مقصران مرگ مهسا مشخص شود. انگشت اشاره تقصير به سمت پاستور نشانه رفت اما اعضاي دولت اين انتقادها را ناديده گرفتند و به دلجويي خانواده اميني پرداختند.

رئيس‌جمهور پيگير است

25 شهريور رئيس‌جمهور در سفر ازبکستان بود و مشغله زيادي هم داشت اما با شنيدن خبر درگذشت مهسا اميني به وزير کشور براي بررسي حادثه پيش آمده براي دختر سنندجي دستور پيگيري صادر کرد در پي اين دستور احمد وحيدي، وزير کشور خطاب به معاون امنيتي خود نوشت: علت حادثه را با فوريت و دقت به صورت ويژه بررسي و نتيجه را به اينجانب گزارش کنيد. رئيس‌جمهور در تماس تلفني با خانواده مرحومه مهسا اميني، ضمن ابراز همدردي با اين خانواده و طلب صبر و اجر براي آنان در اين مصيبت، گفت: من در جريان سفر ازبکستان از اين واقعه مطلع شدم که بلافاصله به همکارانم دستور دادم تا بررسي موضوع را به صورت ويژه در دستور کار قرار دهند و مطمئن باشيد اين موضوع را از دستگاه‌هاي مسئول مطالبه خواهم کرد تا ابعاد آن روشن شود. رئيس‌جمهور در اين تماس تلفني که ديروز ظهر برقرار شد، با تأکيد بر اينکه همه دختران ايران را همچون فرزندان خود مي‌داند، افزود: دختر شما همچون دختر خود من است و احساس من اين است که اين حادثه براي يکي از عزيزان خود من پيش آمده است. اينجانب را در مصيبت خود شريک، و همدرد غم و اندوهتان بدانيد. در اين تماس تلفني، خانواده مرحومه اميني ضمن تشکر از دستور فوري رئيس‌جمهور براي رسيدگي به حادثه و همچنين تماس و ابراز همدردي ايشان، خواستار پيگيري مساله تا روشن شدن ابعاد موضوع شدند.

معاون و سخنگو هم تسليت گفتند

25 شهريور معاون امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري از ارسال نامه رسمي اين معاونت به وزارت کشور براي توضيح بيشتر ماجراي رخ داده براي مهسا اميني خبر داد. انسيه خزعلي در حساب توييتر خود با اشاره به فعاليت معاونت امور زنان و خانواده رئيس‌جمهوري در راستاي پيگيري حقوق و امور زنان، نوشت: «در مرحله نخست در شوراهاي قانونگذاري تمامي بايسته‌ها و اقتضائات انذاري جهت هرگونه مواجهه اجتماعي را مبسوط شرح داده‌ايم! سپس در جلسه رو در رو و نخبگاني نکاتمان را به سردار اشتري منتقل نموده‌ايم.» وي در توئيت ديگري با بيان اينکه اين معاونت دائما پيگير لايحه حفظ کرامت زنان از مجلس است، افزود: «در واقعه ناگوار حاضر نيز با ارسال نامه رسمي به وزارت کشور به‌دنبال توضيح بيشتر ماجراي حادث شده‌ايم، واقعه‌اي که ما را هم عميقا متاثر کرده‌است. اين ماجرا بيش از گذشته تذکر مي‌دهد که اجراي قوانين نيازمند فرهنگ‌سازي تاثيرگذار است. خزعلي ديروز هم در حساب کاربري خود در توئيتر اظهار داشت: در گفت‌وگوي مستقيم با والدين مرحومه ‎مهسا اميني، ضمن عرض تسليت بابت غم از دست دادن فرزند عزيزشان، اطمينان دادم که با جديت پيگير روشن شدن تمامي ابعاد اين موضوع هستيم. خزعلي در حساب کاربري خود در توئيتر اظهار داشت: در گفت‌وگوي مستقيم با والدين مرحومه ‎مهسا اميني، ضمن عرض تسليت بابت غم از دست دادن فرزند عزيزشان، اطمينان دادم که با جديت پيگير روشن شدن تمامي ابعاد اين موضوع هستيم. پس از آن هم علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت در حساب تويئيتر خود نوشت: «درگذشت غم‌انگيز خانم مهسا اميني را به خانواده آن مرحومه، به‌ويژه پدر و مادر داغدارش، تسليت عرض مي‌کنم. تلخي برخي اتفاق‌ها به راحتي فراموش نمي‌شود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه