راه را بیراهه نرویم

سیدحسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

 

 

 

اين روزها خبري که افکار عمومي را نگران کرده و منتظر يک پاسخ شفاف و روشن است، موضوع فوت مهساست. مهسايي که دختر ايران زمين است و به واسطه دستگيري يا جمع‌آوري يا هر عبارتي که برايش گذاشته مي‌شود، در نهايت بيهوش مي‌شود و فوت مي‌کند و افکار عمومي و بسياري از صاحب‌نظران و حتي سياسيون از اين وضعيت ابراز نگراني کرده‌اند. موضوعي که نبايد فراموش کنيم اين است که ما بايد به دنبال اعتمادسازي باشيم. ما بايد به دنبال افزايش سرمايه اجتماعي باشيم و نه کاهش سرمايه اجتماعي که همين الان هم وضعش خوب نيست. از اين رو فکر مي‌کنم اين حق مردم و خانواده مهساست که يک پاسخ شفاف و قانع کننده دريافت کنند. پاسخ شفاف و قانع کننده‌اي که افکار عمومي را قانع کند. نمي‌دانم چرا برخي دائما داريم رفتارهايي انجام مي‌دهيم که خوشايند جامعه نيست و آرامش جامعه را به‌هم مي‌زند. موضوع ديگري که به نظر مي‌رسد خيلي مهم است اينکه آقايان هوشيار باشيد! هرچه هم که داريد توضيح مي‌دهيد، افکار عمومي قانع نمي‌شود. اين خيلي پيام روشن و مشخصي نسبت به کاهش اعتماد مردم نسبت به برخي مديران را نشان مي‌دهد. درحالي که همين چند وقت پيش در جلسه هفته دولت، مقام معظم رهبري تاکيد کردند که برويد اعتماد مردم را بيشتر جلب کنيد. اما برخي به هر شکلي رفتارهايي را انجام مي‌دهند که نه تنها اعتمادسازي نمي‌کند، بلکه گاهي اعتمادسوزي‌ها را دارد انجام مي‌دهد. مهسا و مهساها، دختران ايران زمين‌اند. من مي‌خواهم اشاره کنم به جملات سردار شهيد قاسم سليماني که مي‌گفتند اينها دختران ما هستند، اينها بچه‌هاي ما هستند. اگر واقعا قبول داريم که دختران و بچه‌هاي ما هستند، پس اين برخوردها نمي‌دانم چه مبنايي دارد؟ اگر بحث اين است که قانون است و داريم قانون را اجرا مي‌کنيم، بسياري از قوانين خوب و مترقي کشور برجاي و زمين مانده و براي آنها پاسخگو نيستيم آنوقت براي يک موضوعي که مي‌دانيم، مي‌دانيم و همه‌مان مي‌دانيم برخوردهاي قهري در کنترل و کاهش آسيب‌هاي اجتماعي، برخوردهاي قهري در رعايت بيشتر حجاب تاثيري ندارد. تجربه‌ گذشته ما اين را نشان مي‌دهد. راه را بيراهه نرويم، مردم آرامش مي‌خواهند، اين گراني‌ها آرامش را از قشر ضعيف جامعه گرفته ‌است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه