آسپرین و کاهش سرطان گوارش

آسپرين با کاهش ريسک ابتلا به سرطان دستگاه گوارش مرتبط است. در اين مطالعه، 113 تحقيق مشاهده‌اي مرتبط با سرطان‌ها تا سال 2019 بررسي شد. دکتر «کريستينا بوستي»، مي‌گويد: «مصرف حداقل يک يا دو قرص آسپرين در هفته، با کاهش ريسک ابتلا به سرطان‌هاي گوارش از قبيل مري، معده و... مرتبط است، نتايج نشان داد مصرف آسپرين با کاهش 27درصدي ريسک سرطان روده، 33درصد کاهش ريسک سرطان مري، 36درصد کاهش سرطان معده، و 22درصد کاهش ريسک سرطان لوزالمعده مرتبط است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه