ارزیابی توازن قوا د‌ر خاورمیانه

سیدمحمود صدری تحلیلگر مسائل بین‌الملل

بايدن در نخستين روزهاي رسيدن به قدرت، اقداماتي را انجام مي‌داد که اتحاد گروه ائتلافي و اسرائيل را تضعيف مي‌نمود. لغو فرمان ترامپ و برقراري کمک بلاعوض به فلسطيني‌ها و اعلام حمايت از تشکيل دو دولت، اعلام آمادگي براي بازگشت به برجام، متقاعد کردن ايتاليا براي عدم تحويل ده‌ها موشک به سعودي، التيماتوم به سعودي و اعلام عدم حمايت از اين‌ کشور به‌ منظور فشار براي پايان دادن به جنگ يمن از جمله اقدامات بايدن بود. در دوران ترامپ ائتلاف منطقه‌اي عليه ايران و قرارداد ابراهيم و انزواي کامل فلسطيني‌ها و حمايت همه جانبه از اسرائيل و در نهايت بر هم زدن برجام و اعمال سخت‌ترين تحريم‌ها عليه ايران و به شهادت رساندن حاج قاسم بخشي از سياست‌‌هاي کاخ سفيد را تشکيل مي‌داد که اين اقدامات تماما نيروي مقاومت را نشانه‌ گرفته بود. عربستان و شرکاي آنها هم مواضع بسيار منفي و سختي را به منظور هر چه بيشتر فشار، اعمال مي‌کردند. همچنين اسرائيل و ائتلاف خليج فارسي‌‌ها همه گونه اقداماتي را براي تحريک و تحريض آمريکا براي حمله عليه ايران به‌کار مي‌گرفتند. از جانب ديگر تيم ترامپ استراتژي جنگ سردي را عليه ايران دنبال مي‌کرد. در همين رابطه ترامپ و وزير خارجه‌‌اش تمام ابزارها را براي فشار عليه ايران به‌کار گرفتند. عربستاني‌‌ها هم به‌رغم تمايل ايران براي بهبود روابط، هيچ انعطافي را براي کاهش تنش‌‌ها و فشارها نشان ندادند. آنها با ائتلاف سياست کلي آمريکا، جنگ سردي را عليه ايران اعمال مي‌کردند. در هر حال رياست‌جمهوري بايدن سياست يک‌جانبه‌ ترامپ را تغيير داد.متأسفانه شرايطي که با تغيير ترامپ مي‌توانست ايران را در موضع بسيار بهتري در منطقه و در سطح جهان قرار دهد اکنون در حال تغيير است. در چنين شرايط سختي که تمامي طرف‌ها وارد يک جنگ سرد با ايران شده‌اند بايد چند نکته مورد توجه قرار گيرد. توجه جدي و اساسي به محيط زيست، معيشت مردم، توليد، اشتغال، جذب نخبگان، گسترش دانش و علم، توليد ثروت، ايجاد عدالت نسبي و عملگرايي از جمله اين موارد است. از اين‌رو وقتي تمام مولفه‌‌هاي قدرت مورد ارزيابي و سنجش قرار مي‌گيرد اگر در مقطع فعلي هم توازن با رقبا برقرار باشد به‌ نظر نمي‌آيد به‌رغم جمعيت و وسعت و موقعيت ژئوپليتيک کشور، گذر زمان به‌نفع ما باشد. در حال حاضر آنها در توليد ثروت، جذب تکنولوژي، جايگاه و نفوذ مناسب در روابط بين‌الملل و موقعيت و مناسبات با جهان مد نظرشان است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه