نرخ فروش سئوالات كنكور همپاي تورم!

آرمان ملي- رها معيري: در فصل خرداد و امتحانات نهايي، ماجراي لو رفتن سوالات امتحاني امري تازه‌اي نيست و تقريبا از سال 96، بارها اين اتفاق افتاده است. به‌عنوان مثال در خرداد 97، برخي دانش‌آموزان قبل از شروع امتحان ديني و زندگي از سوالات باخبر بودند. عمق ماجرا اينجا بود که تعداد کانال‌هاي فروش سوالات بسيار بود. کانال‌هايي که درس ديني را 30 هزار تومان، دروس عمومي را 70 هزار تومان و دروس تخصصي را 90 هزار تومان مي‌فروشند. مساله‌اي که سال‌ها به ميان مي‌آيد و هنوز نتيجه قطعي آن مشخص نيست. در اين ميان روز گذشته نيز خبري مبني بر لو رفتن سوالات امتحان نهايي دانش‌آموزان در تلگرام منتشر شد. اما نکته جالب، افزايش قيمت و تورم به فروش سوالات امتحاني نيز رسيده و اين کانال‌ها مبالغي از 200 هزار تومان تا يک ميليون تومان را به ازاي هر امتحان از دانش‌آموزان درخواست مي‌کنند و مدعي هستند که سؤالات را يک ساعت زودتر به آنها ارائه مي‌دهند.

تخلف از بيرون است

در اين شرايط محسن زارعي رئيس مرکز سنجش و پايش کيفيت آموزشي در اين خصوص گفته است: «در بخشنامه امتحانات نهايي تأکيد کرديم که رئيس و ناظر حوزه مسئوليت دارند که هيچگونه وسيله الکترونيکي سر حوزه نرود و ما با حوزه‌هايي که سؤالات آزمون به هر نحوي در زمان آزمون از آنجا خارج شود، برخورد مي‌کنيم. وي با بيان اينکه وظيفه داريم از تخلفات پيشگيري کنيم، تصريح کرد: همه بخش‌هاي وزارتخانه را درگير کرديم تا امتحانات نهايي با آرامش برگزار شود و برگه سؤالات طوري طراحي شده است که از روي برگه مي‌توان تشخيص داد که اين سؤالات براي کدام استان و کدام حوزه امتحاني است. طراحان سؤالات امتحان نهايي در قرنطينه کامل تا بعد از برگزاري آزمون هستند؛ امروز 4 دقيقه قبل از شروع امتحانات، سؤالات را براي استان‌ها فرستاديم تا سريع، کار تکثير را انجام دهند و اتاق تکثير کاملا قرنطينه است. وي اضافه کرد: «تخلف از آنجا صورت مي‌گيرد که يا دانش‌آموز برگه امتحاني را از جلسه بيرون برده است يا عکس گرفته است که هر دو اين موضوع تخلف است و به حوزه‌ها اعلام کرديم که تا پايان آزمون، اجازه ندهند که هيچ سؤالي از حوزه بيرون برود. از سوي ديگر بردن وسيله الکترونيکي به جلسه امتحاني جرم است و به رغم تفتيش انجام شده، موارد اندک وارد حوزه شده است.»

تاييد بيرون بردن سوالات امتحاني

«آزمون جزئي از آموزش است. در نظام آموزشي گوناگون برخي‌ها بيشتر و برخي‌ها کمتر آزمون مي‌گيرند. با اين حال آزمون در آموزش و پرورش وجود دارد و با اهميت است. وقتي مسئولان آموزش و پرورش با مديران و معلمان مدارس صحبت مي‌کنند، عنوان مي‌شود که آزمون مثل ناموس آموزش و پرورش است و بايد حرمتش نگه داشته شود.» اينها را سهيل صديقي، کارشناس آموزشي به «آرمان ملي» مي‌گويد. به گفته او در سال‌هاي گذشته ديديم که برخي اوقات سوالات امتحانات هماهنگ کشوري در پايه سوم و چهارم دبيرستان و پيش‌دانشگاهي لو رفت. با اين حال وي معتقد است: «در منطقه پنج تهران يکي از دانش‌آموزان سوالات را قبل از شروع امتحان به دانش‌آموزان ديگر نشان داده و مدعي بود که به صورت رايگان آن را از کانال تلگرام گرفته است. البته اين مساله در سال‌هاي گذشته نيز اتفاق افتاده است. برخي اوقات آموزش و پرورش کج‌دار مريز و نيمه‌حرفه‌اي پذيرفته است که سوالات امتحانات نهايي لو رفته است. سوالات آزمون‌هاي هماهنگ در وزارتخانه آموزش و پرورش طرح مي‌شوند و شب امتحان به مناطق ارسال مي‌شود. اين مناطق موظف هستند سوالات را در اختيار مسئولان تقسيم قرار دهند. مسئولان تقسيم شب امتحان در قرنطينه هستند تا سوالات را تقسيم و صبح زود به حوزه اجرايي بفرستند.» اين کارشناس آموزشي ادامه مي‌دهد: «من فکر مي‌کنم بيشتر اين سوالات از طرف افرادي بيرون داده مي‌شود که احتمالا در اتاق تقسيم هستند و آن شب به سوالات دسترسي دارند.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه